Nieumyślne przyczynienie się do wypadku drogowego spowodowanego przez inną osobę - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Nieumyślne przyczynienie się do wypadku drogowego spowodowanego przez inną osobę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Nieumyślne przyczynienie się do wypadku drogowego spowodowanego przez inną osobę

Do wypadku drogowego często przyczynia się nie tylko sprawca. Czasami przyczynia się sam pokrzywdzony, ale niniejsza kontrowersja dotyczy sytuacji, w których do wypadku przyczynia się inna jeszcze osoba, której nieumyślne zachowanie było warunkiem koniecznym zaistnienia wypadku. Z reguły chodzi tu o właściciela pojazdu. Najczęściej spotykaną sytuacją jest udostępnienie pojazdu osobie, która nie ma uprawnień do kierowania pojazdami albo w danej chwili pojazdu prowadzić nie powinna. Inna sytuacja polega na umożliwieniu jazdy samochodem niesprawnym.

Wszystkie te sytuacje łączą dwa elementy wspólne: 1) osoba ta przyczynia się do wypadku niejako pośrednio, bo przecież pojazdem kieruje ktoś inny, 2) po jej stronie nie zachodzi umyślność w odniesieniu do spowodowania wypadku. I te właśnie elementy wzbudzają kontrowersję. Problem bowiem w tym, że polskie prawo karne nie przewiduje odpowiedzialności za nieumyślne podżeganie ani za nieumyślne pomocnictwo, co wynika jednoznacznie z art. 18 § 2 i 3 k.k. Czy wobec tego osoba ta może w ogóle odpowiadać za wypadek drogowy? A jeśli tak, to jaką formę zjawiskową (współdziałania) należy jej przypisać?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX