Nieprawidłowe opłacenie pisma procesowego a jego bieg - OpenLEX

Mejka Anna, Nieprawidłowe opłacenie pisma procesowego a jego bieg

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Nieprawidłowe opłacenie pisma procesowego a jego bieg

W polskiej procedurze cywilnej każde pismo procesowe, z którym wiąże się żądanie strony o charakterze merytorycznym (np. pozew, wniosek, środek zaskarżenia) podlega stosownej opłacie. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują rygory, pod którymi obowiązek fiskalny powinien być przez stronę składającą pismo wykonany (np. zwrot pozwu, odrzucenie środka zaskarżenia). Mimo, wydawać by się mogło, klarowności tych przepisów, niektóre kwestie związane z właściwym opłaceniem pisma procesowego wymagały wyjaśnienia przez judykaturę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX