Koralewski Michał, Nieodpłatny zakaz konkurencji po ustaniu umowy cywilnoprawnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Nieodpłatny zakaz konkurencji po ustaniu umowy cywilnoprawnej

Zasada swobody umów nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu do umowy cywilnoprawnej zakazu świadczenia usług konkurencyjnych względem zleceniobiorcy zarówno w czasie jej trwania, jak również po jej zakończeniu. W przeciwieństwie do regulacji prawa pracy, sporne jest natomiast, czy klauzula taka musi przewidywać odszkodowanie dla kontrahenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX