Węgrzyn Gabriel, Nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na rzecz następcy prawnego użytkownika wieczystego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na rzecz następcy prawnego użytkownika wieczystego

Jak wynika z art. 5 pkt 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego we własność przysługuje m.in. "następcom prawnym” użytkowników wieczystych wymienionych w art. 1 ust. 1a ustawy. Chodzi tu o użytkowników wieczystych, którzy uzyskali użytkowanie wieczyste w związku z odjęciem im w trybie administracyjnym własności nieruchomości w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stanowisko sądów administracyjnych spolaryzowało się jednak w kwestii interpretacji pojęcia „następcy prawnego” takiego użytkownika wieczystego. Chodzi o to, czy przez „następcę prawnego” rozumieć wyłącznie nabywców użytkowania wieczystego w drodze sukcesji uniwersalnej (Pogląd nr 1), czy też objąć tym pojęcie również nabywców w drodze sukcesji syngularnej (Pogląd nr 2).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX