Janczukowicz Krzysztof, Niedobory towarowe a prawo do odliczenia VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Niedobory towarowe a prawo do odliczenia VAT

Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia albo wytworzenia towaru nie jest uzależnione od tego, czy podatnik towar ten ostatecznie sprzedał. Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji, w której podatnik towaru nie sprzedał, bo go utracił, zachowuje prawo do odliczenia. W niniejszej linii rozpatrywana jest kwestia utraty towaru poprzez wystąpienie niedoboru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX