Neutralność podatkowa wymiany udziałów z więcej niż jednym wspólnikiem - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Neutralność podatkowa wymiany udziałów z więcej niż jednym wspólnikiem

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Neutralność podatkowa wymiany udziałów z więcej niż jednym wspólnikiem

Przepis przewidujący neutralność podatkową wymiany udziałów, czyli art. 12 ust 4d u.p.d.o.p., wszedł w życie wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i od tego czasu doznał kilku istotnych zmian. W niniejszym opracowaniu istotna jest zmiana z 2015 r. Przed tą zmianą przywołany przepis, określając sytuację, w której znajduje zastosowanie brzmiał: "Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki...". Po zmianie brzmi: "Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki..." Czy ta zmiana ma oznaczać, że przepis nie znajduje już zastosowania, gdy spółka A nabywa udziały od więcej niż jednego wspólnika spółki B?

Bliźniaczy przepis z identyczną zmianą w 2015 r. funkcjonuje też na gruncie PIT (art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f.)., a więc postawione pytanie odnosi się też do rozliczeń PIT.

Orzecznictwo sądów administracyjnych okazuje się w tej kwestii niemal jednolite i korzystne dla podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX