Kucharski Dominik, Naruszenie uczciwej konkurencji w przypadku złożenia ofert na różne części zamówienia przez wykonawców z jednej grupy kapitałowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Naruszenie uczciwej konkurencji w przypadku złożenia ofert na różne części zamówienia przez wykonawców z jednej grupy kapitałowej

W orzecznictwie brak jest jednolitego stanowiska co do kwestii, czy mamy do czynienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji w przypadku, gdy dwaj wykonawcy, wchodzący w skład jednej grupy kapitałowej, złożą oferty do jednego postępowania, lecz do innych jego części. Na kanwie tego problemu, judykatura wypracowała dwa, odmienne stanowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX