Naruszenie przysługującego dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Naruszenie przysługującego dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Naruszenie przysługującego dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowały się, w zakresie określenia skutków prawnych naruszenia przysługującego dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, dwa odmienne zapatrywania. Pierwsze stanowisko przyjmuje nieważność zbycia nieruchomości w przypadku naruszenia pierwszeństwa nabycia przewidzianego dla określonej grupy podmiotów (art. 58 k.c.), eksponując przede wszystkim bezwzględny charakter przepisów regulujących takie pierwszeństwo. Jednocześnie ukształtowało się inne stanowisko w zakresie określenia skutków prawnych naruszenia pierwszeństwa, eksponujące jedynie konsekwencje natury odszkodowawczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX