Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Naruszenie prawa stron do rozpoznania sprawy „w rozsądnym terminie” w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji z Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nakłada na Państwa będące Stronami Konwencji obowiązek zorganizowania systemu sądowego tak, by sądy spełniały wszelkie warunki, włączając w to obowiązek rozpatrywania spraw w rozsądnym terminie. Tak więc opóźnienia w postępowaniu muszą być zasadniczo uznane za zawinione przez władze krajowe. Biorąc pod uwagę ilość tego rodzaju spraw rozstrzyganych przez Trybunał, jak również znaczenie orzecznictwa dla praktyki sądowej, zwłaszcza w postępowaniach w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, warto przybliżyć kierunki orzecznictwa Trybunału, zwłaszcza że nie zawsze odpowiadają one utrwalającym się nurtom orzecznictwa krajowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?