Naruszenie prawa stron do rozpoznania sprawy „w rozsądnym terminie” w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Naruszenie prawa stron do rozpoznania sprawy „w rozsądnym terminie” w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Naruszenie prawa stron do rozpoznania sprawy „w rozsądnym terminie” w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji z Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nakłada na Państwa będące Stronami Konwencji obowiązek zorganizowania systemu sądowego tak, by sądy spełniały wszelkie warunki, włączając w to obowiązek rozpatrywania spraw w rozsądnym terminie. Tak więc opóźnienia w postępowaniu muszą być zasadniczo uznane za zawinione przez władze krajowe. Biorąc pod uwagę ilość tego rodzaju spraw rozstrzyganych przez Trybunał, jak również znaczenie orzecznictwa dla praktyki sądowej, zwłaszcza w postępowaniach w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, warto przybliżyć kierunki orzecznictwa Trybunału, zwłaszcza że nie zawsze odpowiadają one utrwalającym się nurtom orzecznictwa krajowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX