Naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc, groźba oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego w ramach jednego zdarzenia -... - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc, groźba oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego w ramach jednego zdarzenia - ilość czynów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc, groźba oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego w ramach jednego zdarzenia - ilość czynów

Nierzadko interwencji funkcjonariusza publicznego towarzyszy agresywna reakcja osoby, do której interwencja ta jest skierowana. Może więc w tym samym miejscu i czasie dojść do więcej niż jednej bezprawnej czynności wykonawczej skierowanej przeciw funkcjonariuszowi, czyli do:

A. naruszenia nietykalności cielesnej (art. 222 § 1 k.k.);

B. przemocy (art. 224 § 2 k.k.);

C. groźby (art. 224 § 2 k.k.);

D. zniewagi (art. 226 § 1 k.k.).

Odpowiedź na pytanie, ile czynów (zarzutów) należy wyodrębnić z takiego zdarzenia, nie jest oczywista. Nie dziwi więc, że poglądy sądów nie są w tej kwestii jednolite. Sprawę utrudnia wielość możliwych kombinacji wspomnianych wyżej czterech rodzajów zachowań. W celu możliwie precyzyjnego rozróżniania sytuacji poglądy zostały przedstawione odrębnie dla każdej z napotkanych kombinacji zachowań A-D.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX