Janczukowicz Krzysztof, Naprzemienna opieka rodziców nad dzieckiem a preferencyjne rozliczanie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Naprzemienna opieka rodziców nad dzieckiem a preferencyjne rozliczanie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko

Osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do preferencyjnego rocznego obliczenia PIT (art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f.), ale warunkiem tej preferencji jest właśnie samotne wychowywanie przynajmniej jednego dziecka. Czy warunek ten jest spełniony także wtedy, gdy rodzice dziecka żyją już osobno, ale każdy z nich zajmuje się dzieckiem, tyle że w innym czasie? Innymi słowy, czy preferencyjne rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci jest możliwe także w przypadku naprzemiennej opieki nad dzieckiem?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX