Naprawienie szkody niemajątkowej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Naprawienie szkody niemajątkowej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Naprawienie szkody niemajątkowej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Rozbieżności w orzecznictwie budzi kwestia, czy można przyznać zadośćuczynienie na podstawie art. 471 k.c. W świetle pierwszego stanowiska nie ma takiej możliwości, zgodnie natomiast ze stanowiskiem przeciwnym można rozważać kontraktową odpowiedzialność za szkody niemajątkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX