Gabriel-Węglowski Michał, Nagminność czynu zabronionego jako podstawa zaostrzenia kary

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Nagminność czynu zabronionego jako podstawa zaostrzenia kary

Kwestia częstotliwości (nagminności) popełnienia danej kategorii czynu lub czynów zabronionych w określonym przedziale czasowym i miejscu nie jest elementem, który ustawodawca przewidział wprost w art. 53 k.k. jako współkształtujący wymiar represji karnej w stosunku do sprawcy. Stąd można go zarówno w tej sferze odrzucić, bądź przyjąć jako okoliczność rozważaną w aspekcie prewencji generalnej. W orzecznictwie doszło tu do rozbieżności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX