Nadużycie prawa w sprawach windykacyjnych - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Nadużycie prawa w sprawach windykacyjnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Nadużycie prawa w sprawach windykacyjnych

W orzecznictwie zauważyć można dwie koncepcje dotyczące problematyki dopuszczalności stosowania konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego w sprawach windykacyjnych. Według pierwszej z nich zasadniczo stosowanie art. 5 k.c. w sprawach o wydanie rzeczy jest niedopuszczalne, a w nadzwyczajnych i wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest jedynie odroczenie w czasie udzielania właścicielowi rzeczy ochrony prawnej z uwagi na okoliczności tymczasowe i przemijające. Drugie stanowisko judykatury dopuszcza natomiast oddalanie powództw windykacyjnych w oparciu o art. 5 k.c., skoro bowiem wystąpienie z roszczeniem windykacyjnym stanowi wykonywanie uprawnień przez właściciela, to automatycznie podlega ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Nie jest przy tym wykluczone długotrwałe (w praktyce nawet zmierzające do definitywności) pozbawienie uprawnionego ochrony prawnej, jeśli jego roszczenie nosi znamiona nadużycia prawa podmiotowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX