Gabriel-Węglowski Michał, Nadanie statusu podejrzanego a moment wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Nadanie statusu podejrzanego a moment wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów

W orzecznictwie, jak również w literaturze przedmiotu, istnieje rozbieżność stanowisk co do kwestii, co należy rozumieć pod pojęciem „wydania” postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a więc z którym momentem rozpoczyna się funkcjonowanie tej decyzji w obrocie prawnym, jako wiążącego stanowiska organu postępowania przygotowawczego, którego skutkiem jest uzyskanie przez osobę objętą postanowieniem procesowego statusu podejrzanego w wszystkimi tego skutkami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX