Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na zbliżające się przedawnienie

W art. 239b § 1 w pkt 1-4 o.p. wymienione są okoliczności uzasadniające nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Jedną z nich jest to, że "okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące" (pkt 4). Natomiast § 2 art. 239b zobowiązuje organ do uprawdopodobnienia, że bez nadania tego rygoru zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. W orzecznictwie zarysowała się kontrowersja, czy zbliżające się przedawnienie, a ściślej - prawdopodobieństwo, że organ II instancji nie zdąży wydać decyzji przed przedawnieniem, jest samo w sobie okolicznością uprawdopodobniającą niewykonanie zobowiązania, czy jednak muszą się dołączyć jakieś inne okoliczności, dotyczące stanu majątkowego albo zachowania podatnika, których wskazanie uczyni dopiero zadość przepisowi art. 239b § 2 o.p..

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację