Partyk Aleksandra, Nadanie pisma procesowego u operatora pocztowego niebędącego operatorem wyznaczonym, a data wniesienia pisma do sądu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Nadanie pisma procesowego u operatora pocztowego niebędącego operatorem wyznaczonym, a data wniesienia pisma do sądu

W judykaturze zauważyć można dwa sprzeczne poglądy odnośnie tego, czy nadanie pisma procesowego za pośrednictwem operatora pocztowego innego niż "operator wyznaczony" może skutkować uznaniem, że pismo zostało wniesione do sądu w dacie jego nadania, czy też datą wpływu pisma do sądu jest dopiero dzień jego faktycznego doręczenia. Według pierwszego poglądu należy przyjmować, że powyższy skutek rodzi jedynie nadanie pisma u operatora wyznaczonego (którym jest Poczta Polska). Drugie zapatrywanie przyjmuje natomiast, że strona może wnieść pismo procesowe również za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż "operator wyznaczony" i również w takim przypadku pismo procesowe jest wniesione do sądu w dniu jego nadania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX