Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku premii pieniężnych wypłacanych przez banki - OpenLEX

Pogoński Mariusz, Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku premii pieniężnych wypłacanych przez banki

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualna
Autor:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku premii pieniężnych wypłacanych przez banki

Kwestia opodatkowania premii pieniężnych (zwanych też „moneyback” albo „cashback”) wypłacanych przez banki w ramach promocji produktów bankowych takich jak rachunki bankowe czy karty kredytowe od dawna budzi kontrowersje. Wynika to przede wszystkim z tego, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej jako: u.p.d.o.f posługuje się nieostrym pojęciem „nagrody związane z sprzedażą premiową”.

Tym samym wykształciły się dwa stanowiska: zgodnie z jednym z nich zwolnienie z podatku zawarte w powyższym przepisie ma zastosowanie wyłącznie do nagród wypłacanych w ramach sprzedaży premiowej towarów (co wyklucza możliwość stosowania tego zwolnienia przez banki), zaś zgodnie z drugim z nich – zwolnienie ma zastosowanie zarówno przy sprzedaży towarów i usług.

Konsekwencją przyjęcia pierwszej interpretacji jest możliwość zastosowania zwolnienia z podatku do kwoty 760 zł jednorazowej nagrody, zaś drugiej – obowiązek sporządzenia przez bank wypłacający taką nagrodę informacji PIT-8C.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX