Partyk Tomasz, Możliwość zaskarżenia odmowy przywrócenia terminu w sprawach dot. aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość zaskarżenia odmowy przywrócenia terminu w sprawach dot. aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

W orzecznictwie sądów administracyjnych dostrzec można dwa sprzeczne poglądy odnośnie dopuszczalności zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego postanowienia samorządowego kolegium odwoławczego o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Według pierwszego ze stanowisk orzeczniczych skarga taka jest dopuszczalna, gdyż jest to orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, od którego nie można wnieść sprzeciwu do sądu powszechnego. Według drugiego stanowiska skarga jest w takim przypadku niedopuszczalna, gdyż sprawy o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, są sprawami cywilnymi i nie podlegają kognicji sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy