Możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, nieważności lub wznowienia w sprawie... - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, nieważności lub wznowienia w sprawie rozstrzygnięcia kontrolowanego przez sąd w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, nieważności lub wznowienia w sprawie rozstrzygnięcia kontrolowanego przez sąd w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego

W najnowszym orzecznictwie pojawiły się rozbieżności dotyczące zagadnienia proceduralnego o bardzo dużym znaczeniu praktycznym. Chodzi o to, czy w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego, organ administracji publicznej (w tym fiskus) może wszcząć postępowanie administracyjne mające na celu zmianę, uchylenie, stwierdzenie nieważności aktu lub wznowienie postępowania w sprawie kontrolowanego przez sąd rozstrzygnięcia i je zawiesić, czy w takiej sytuacji powinien odmówić wszczęcia postępowania. Inaczej mówiąc, czy po zaskarżeniu danej sprawy do sądu administracyjnego, obywatel (np. podatnik) może wystąpić jednocześnie (w tej samej sprawie) o wszczęcie postępowania administracyjnego np. o wznowienie. Sądy administracyjne wypracowały dwie linie orzecznicze. Zgodnie z pierwszą: wcześniejsze zainicjowanie postępowania sądowo-administracyjnego nie może stanowić wyłącznej podstawy do odmowy wszczęcia postępowania nadzwyczajnego np. wznowieniowego. Obowiązkiem urzędników jest wszczęcie postępowania, a następnie zawieszenie go do czasu prawomocnego zakończenia sprawy sądowej. W świetle poglądu przeciwnego, niemożliwe jest wszczęcie postępowania w sprawie już zaskarżonej do sądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX