Możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta - OpenLEX

Musiała Anna, Możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do różnej interpretacji warunku „rozwiązania stosunku pracy”, od którego uzależnia się przyznanie świadczenia kompensacyjnego Według jednej grupy orzeczeń, przesłanka ta jest spełniona wyłącznie wówczas, gdy do rozwiązania stosunku pracy doszło na wniosek (czy z inicjatywy) pracownika; z kolei według drugiej grupy - do przedmiotowego rozwiązania dochodzi także w sytuacji, w której umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 k.p.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX