Partyk Tomasz, Możliwość traktowania oszczędności jako dochodu na gruncie art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość traktowania oszczędności jako dochodu na gruncie art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej

W orzecznictwie dostrzec można dwa przeciwne poglądy odnoszące się do tego, czy można uznać za dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, oszczędności posiadane przez stronę. Według pierwszego stanowiska oszczędności nie są dochodem, lecz posiadanymi zasobami majątkowymi. Wypłata oszczędności nie powoduje po stronie uprawnionego przysporzenia, lecz wiąże się jedynie ze zmianą sposobu przechowywania tych środków. Dochodem mogą być jedynie odsetki od lokaty oprocentowanej, lecz nie sama lokata. Drugie stanowisko opiera się natomiast na założeniu, że oszczędności są rodzajem dochodu, gdyż ich wypłata powoduje zwiększenie aktywów pieniężnych, a nadto oszczędności mają swoje źródło pochodzenia właśnie w dochodach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX