Chabel Cezary, Możliwość stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do odszkodowań z tytułu utraty lub ograniczenia prawa własności, w odniesieniu do stanów faktycznych zaistniałych przed wejściem w życie tej ustawy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do odszkodowań z tytułu utraty lub ograniczenia prawa własności, w odniesieniu do stanów faktycznych zaistniałych przed wejściem w życie tej ustawy

W orzecznictwie należy odnotować spór w ocenie tego, czy przepisy ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami mają zastosowanie w stosunku do stanów faktycznych zaistniałych przez ich wejściem w życie. Część judykatury opowiada się za rozwiązaniem, zgodnie z którym przepisy art. 128 i art. 129 u.g.n. mają zastosowanie także zdarzeń mających miejsce przed wejściem w życie ustawy. Argumentuje się, że z treści wskazanych przepisów nie sposób wyinterpretować ograniczeń czasowych ich stosowania. Z kolei oponenci tej teorii podnoszą, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczone nieruchomościami nie mają zastosowania do spraw, w których przed dniem 1 stycznia 1998 r. nastąpiło przejęcie lub nabycie nieruchomości bez ustalenia odszkodowania. Zwolennicy tego nurtu - odwołując się do postulatu racjonalności ustawodawcy – wskazują, że możliwość taka nie znajduje odzwierciedlenia w wyraźnym brzmieniu przepisów regulujących wskazaną materię.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX