Możliwość przyjęcia subsydiarnego aktu oskarżenia pomimo upływu miesięcznego terminu do jego wniesienia - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Możliwość przyjęcia subsydiarnego aktu oskarżenia pomimo upływu miesięcznego terminu do jego wniesienia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość przyjęcia subsydiarnego aktu oskarżenia pomimo upływu miesięcznego terminu do jego wniesienia

Czy miesięczny termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (art. 55 § 1 k.p.k.) jest terminem zawitym, a więc podlegającym przywróceniu, czy prekluzyjnym, a więc takim, którego upływ powoduje bezwzględną już niemożliwość skutecznego dokonania tej czynności? Zagadnienie to jest głębokie - dotyka kwestii konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), wobec czego nie dziwi fakt, że zajmuje się nią, i to nierzadko, także Trybunał Konstytucyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX