Partyk Tomasz, Możliwość doliczenia posiadania nieruchomości przedscaleniowej do okresu zasiedzenia nieruchomości ekwiwalentnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość doliczenia posiadania nieruchomości przedscaleniowej do okresu zasiedzenia nieruchomości ekwiwalentnej

W judykaturze zauważyć można dwie sprzeczne koncepcje dotyczące prawa posiadacza samoistnego gruntu na drodze do jego zasiedzenia, do zaliczenia okresu posiadania nieruchomości przedcaleniowej do okresu zasiedzenia nieruchomości ekwiwalentnej, powstałej w wyniku postępowania scaleniowego. Pierwsze stanowisko orzecznicze bazuje na swoistej fikcji, iż nieruchomości te są tożsame, a co za tym idzie scalenie gruntów i związana z nim przedmiotowa ich zamiana, nie przerywa biegu zasiedzenia. Koncepcja druga wskazuje natomiast, iż w przypadku scalenia gruntów bieg zasiedzenia zostaje przerwany, bowiem ulega zmianie faktyczny przedmiot posiadania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX