Moment rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia w sytuacji złożenia wniosku o uzupełnienie decyzji - OpenLEX

Rzęsiewicz Karol, Moment rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia w sytuacji złożenia wniosku o uzupełnienie decyzji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Moment rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia w sytuacji złożenia wniosku o uzupełnienie decyzji

Orzecznictwo sądowoadministracyjne prezentuje dwa rozbieżne poglądy dotyczące kwestii ustalania terminu do wniesienie środka zaskarżenia od decyzji, co do której złożono wniosek o jej uzupełnienie. Prezentowane w judykaturze stanowiska są skrajnie rozbieżne, albowiem jeden pogląd stanowi o przesunięciu terminu do wniesienie środka zaskarżenia (odwołania od decyzji organu I instancji, skargi na decyzję), a drugi mówi o jego „wydłużeniu”. Konsekwencje tego rozbieżnego poglądu są niebagatelne, albowiem skutkować mogą odrzuceniem skargi jako wniesionej przedwcześnie czy też stwierdzeniem niedopuszczalności odwołania – w zależności od etapu postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX