Moment rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego z tytułu wadliwej decyzji lokalowej - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Moment rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego z tytułu wadliwej decyzji lokalowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Moment rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego z tytułu wadliwej decyzji lokalowej

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do wskazania momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia z art. 160 k.p.a. o naprawienie szkody wynikającej z wydania z naruszeniem prawa decyzji zezwalającej na sprzedaż lokali (tzw. decyzji lokalowej) w budynku położonym na nieruchomości, co do której wcześniej wydano nieważną decyzję administracyjną odmawiającą przyznania prawa własności czasowej nieruchomości na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. decyzję dekretową). Przyjmuje się, że rozpoczęcie biegu przedawnienia następuje w dniu, w którym stała się ostateczna decyzja stwierdzająca wadliwość decyzji lokalowej albo w dniu, w którym stała się ostateczna decyzja stwierdzająca nieważność decyzji dekretowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX