Mienie w wielkich rozmiarach - OpenLEX

Pacura Marcin, Mienie w wielkich rozmiarach

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Mienie w wielkich rozmiarach

W orzecznictwie sądów karnych pojawiła się kontrowersja dotycząca rozstrzygnięcia, czy określone w art. 163 § 1 k.k. „mienie w wielkich rozmiarach” – jako znamię opisanego tam przestępstwa – jest tożsame z pojęciem „mienia wielkiej wartości”, o którym mowa w art. 115 § 6 k.k. Powyższy problem jest tożsamy z analogicznym zagadnieniem, które wyłaniało się na gruncie art. 136 § 1 i 138 § 1 k.k. z 1969 r. i użytego tam pojęcia „mienia znacznej wartości”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX