Musak Jolanta, Miejsce popełnienia przestępstwa w ruchu lądowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Miejsce popełnienia przestępstwa w ruchu lądowym

Ocena, czy dany czyn ze względu na miejsce jego popełnienia należy zakwalifikować jako czyn zabroniony popełniony w miejscu, w którym odbywa się ruch lądowy była przedmiotem rozpatrywań w orzecznictwie. Przede wszystkim rozważano, czy decydujące znaczenie należy nadać formalnemu statusowi drogi. Jak jednak zakwalifikować czyny popełnione poza drogą publiczną, ale wciąż stwarzające zagrożenie dla ruchu pojazdów? Idąc dalej w rozważaniach, czy zagrożenie dla ruchu odbywającego się np. na terenach budowlanych jest zagrożeniem „ruchu lądowego”? A jak potraktować miejsca dostępne dla wąskiego grona osób, w których również odbywa się ruch?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX