Krudysz Marcin, Miejsce opodatkowania usługi przewozu, wykonywanego przez biuro podróży we własnym zakresie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Miejsce opodatkowania usługi przewozu, wykonywanego przez biuro podróży we własnym zakresie

Niejednolicie przez sądy administracyjne rozstrzygane są stany faktyczne, gdy podatnik, mający siedzibę poza Polską, wykonuje usługi turystyczne polegające na organizowaniu wycieczek autokarowych do Polski. Integralną częścią tej usługi są m.in.: przewóz klientów, zapewnienie zakwaterowania w hotelu wraz z wyżywieniem czy w przypadku wyjazdów turystycznych, zapewnienie przewodnika. Przewóz turystów, będący integralną częścią wykupionej wycieczki, wykonywany jest własnymi autokarami jako element usługi całościowej. Pozostałe usługi wykupywane są przez podatnika od innych podmiotów. Niniejszy problem dotyczy określenia miejsca opodatkowania usługi przewozu, wykonywanego przez biuro podróży we własnym zakresie. W szczególności chodzi o to, czy miejsce opodatkowania wyznaczane jest wg miejsca wykonywania przewozu osób czy też wg miejsca siedziby podatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX