Miarkowanie kary umownej - OpenLEX

Krudysz Marcin, Miarkowanie kary umownej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Miarkowanie kary umownej

W sytuacji gdy dłużnik twierdzi, że kara umowna w ogóle się nie należy, rodzi się pytanie, czy takie żądanie zawiera w sobie implicite również żądanie jej miarkowania na podstawie art. 484 § 2 k.c. W szczególności, rozbieżności budzi to, czy w takim przypadku miarkowanie kary umownej następuje z urzędu, czy na wniosek dłużnika. Pojawiło się również stanowisko pośrednie pomiędzy przedstawionymi wypowiedziami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?