Majątkowy lub niemajątkowy charakter roszczenia o zaniechanie immisji niematerialnych - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Majątkowy lub niemajątkowy charakter roszczenia o zaniechanie immisji niematerialnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Majątkowy lub niemajątkowy charakter roszczenia o zaniechanie immisji niematerialnych

W orzecznictwie ujawniły się sprzeczności co do tego, czy sprawa o ochronę własności w związku z jej naruszeniem immisjami z nieruchomości sąsiedniej, ma charakter majątkowy, czy też niemajątkowy. Szczególnie problematyczna jest bowiem klasyfikacja spraw tego rodzaju, gdy immisje mają charakter niematerialny. Z jednej strony wskazuje się na majątkowy charakter sprawy, z uwagi na to, że przedmiotem ochrony jest w pierwszej kolejności prawo własności. Z drugiej strony podkreśla się, że w przypadku żądania zaniechania immisji niematerialnych w istocie ochronie podlegać ma dobrostan osób dotkniętych immisjami, a więc wartość niemajątkowa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX