Chabel Cezary, Lista uczestników zebrania wiejskiego jako przedmiot udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Lista uczestników zebrania wiejskiego jako przedmiot udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Kwestią nie rozstrzygniętą jednolicie w orzecznictwie administracyjnym jest uznanie za informację publiczną listy uczestników zebrania wiejskiego. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. W zebraniu takim mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy wsi. Osią problemu jest uznanie uczestników zebrania za osoby pełniące funkcję publiczną (z uwzględnieniem ograniczenia przedmiotowego i czasowego), poprzez wpływ na podejmowanie uchwał organu sołectwa. Stąd rozbieżność w kwestii udostępniania list uczestników zebrania wiejskiego, zawierających dane osobowe tych osób.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX