Kamiński Marcin Tadeusz, Limit pozaodsetkowych kosztów w umowie kredytu konsumenckiego, a dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych w tym zakresie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Limit pozaodsetkowych kosztów w umowie kredytu konsumenckiego, a dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych w tym zakresie

Ustawą o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z 5.08.2015 r. wprowadzono do ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim limit pozaodsetkowych kosztów kredytu (art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim).

Wprowadzony limit budzi kontrowersję w orzecznictwie sądów, w zakresie możliwości badania abuzywności kosztów kredytu konsumenckiego, które mieszczą się w wysokości wyznaczonej przez ustawodawcę.

W tym miejscu pojawiają się głównie dwa poglądy, a mianowicie, że pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego, które mieszczą się w limicie wyznaczonym w ustawie o kredycie konsumenckim wyłączone zostały spod możliwości badania ich abuzywności, a także drugi, zgodnie z którym wprowadzenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu nie oznacza, że sąd orzekający nie jest uprawniony do oceny postanowień umownych pod kątem ich abuzywności.

Pojawia się również trzeci pogląd, który wskazuje, że wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu powinna być zmodyfikowana w stosunku do faktycznego czasu trwania umowy przykładowo w przypadku jej wcześniejszego wypowiedzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX