Walczyński Ignacy, Legitymacja procesowa do wytoczenia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Legitymacja procesowa do wytoczenia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą kwestii ustalenia legitymacji procesowej do wytoczenia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX