Walczyński Ignacy, Legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą tego, czy odwołanym członkom organów spółek kapitałowych przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. W orzecznictwie spotkać można zarówno stanowisko przyznające legitymację odwołanym członkom organów do zaskarżania uchwał wspólników sprzecznej z ustawą jak i stanowisko odmawiające takiej legitymacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX