Krudysz Marcin, Legitymacja bierna współwłaścicieli w sprawie o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Legitymacja bierna współwłaścicieli w sprawie o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Powództwo o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, oparte na art. 10 ustawy księgach wieczystych i hipotece, jest sposobem wzruszenia domniemania prawnego z art. 3 cyt. ustawy, w myśl którego prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Przyjmuje się obecnie, że legitymacja czynna przysługuje tylko osobie uprawnionej do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej na podstawie art. 626[2] § 5 k.p.c. Nie ma jednak zgodności poglądów co do legitymacji biernej. Stanowisko, że w sprawie takiej powinny wziąć udział wszystkie osoby, które żądają ujawnienia swoich praw w księdze wieczystej, gdyż zachodzi pomiędzy nimi współuczestnictwo konieczne, kwestionowane jest w odniesieniu do współwłasności.

Niniejszy problem dotyczy rozstrzygnięcia, czy pomiędzy współwłaścicielami, legitymowanymi biernie, zachodzi współuczestnictwo konieczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX