Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Legitymacja bierna w procesie o zobowiązanie do publikacji sprostowania

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy Prawo prasowe, redaktor naczelny odmawiając opublikowania sprostowania, obowiązany jest niezwłocznie, przekazać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach. Brak zawiadomienia poczytywany jest za przyznanie, że wniosek o sprostowanie spełnia wymogi ustawy, co obliguje redaktora naczelnego do podjęcia działań zmierzających do ukazania się sprostowania. Jeżeli redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukazało się w we właściwym terminie lub formie, zainteresowany podmiot może wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania (art. 39 ust. 1 ustawy Prawo prasowe). Rozbieżności w orzecznictwie powstały odnośnie wskazania pozwanego w takiej sprawie. Można wskazać na dwie wykształcone linie:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację