Janczukowicz Krzysztof, Legalność kar nakładanych za naruszenie ograniczeń związanych ze stanem epidemii

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Legalność kar nakładanych za naruszenie ograniczeń związanych ze stanem epidemii

Czy nakładanie kar administracyjnych za naruszanie ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii jest zgodne z Konstytucją RP? Odpowiedź na to pytanie zależy od oceny regulacji zawartych w art. 46-46b ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a w szczególności od tego, czy przepisy te stanowią należyte upoważnienie do wydawania rozporządzeń, których naruszenie stanowi bezpośrednią podstawę prawną nałożenia kary. Ukarani składają skargi do WSA na nałożone na nich kary, a sądy nie wahają się oceniać powyższych regulacji z Konstytucją RP. Efekt jest dwojaki.

Na końcu każdego orzeczenia podano, za co wymierzona została kara w danej sprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX