Janczukowicz Krzysztof, Kwalifikacja prawna złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie w ramach składania zeznań

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Kwalifikacja prawna złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie w ramach składania zeznań

W sytuacji, w której sprawca zawiadamia o przestępstwie, którego nie popełniono (art. 238 k.k.) i następuje to w formie zeznania, o którym mowa w art. 233 k.k., powstają dwa pytania: ile czynów należy zarzucić sprawcy, a w sytuacji jednego czynu - czy zbieg tych przepisów ma charakter kumulatywny (rzeczywisty) czy pomijalny (pozorny)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX