Janczukowicz Krzysztof, Kwalifikacja prawna zabójstw kwalifikowanych popełnionych przed 26 września 2005 r.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Kwalifikacja prawna zabójstw kwalifikowanych popełnionych przed 26 września 2005 r.

W niniejszym opracowaniu chodzi o konsekwencje zmian dotyczących zagrożenia karą za typy kwalifikowane zabójstwa określone w art. 148 § 2 i 3 k.k. Historia jest następująca:

1) od początku obowiązywania obecnego k.k., czyli od 1 września 1998 r., dolna granica zagrożenia karą ze te przestępstwa wynosiła 12 lat pozbawienia wolności;

2) w dniu 26 września 2005 r. została podniesiona do 25 lat pozbawienia wolności;

3) w dniu 23 kwietnia 2009 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający zmianę z pkt 2 za niezgodną z Konstytucją RP, co – zgodnie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny - wyłączyło całkowicie możliwość skazywania na podstawie art. 148 § 2 i 3 k.k.;

4) w dniu 22 marca 2011 r. przywrócono dolną granicę zagrożenia w wysokości 12 lat.

Nie ma wątpliwości, że w tym stanie rzeczy zabójstwa popełnione od 26 września 2005 r. do 21 marca 2011 r., a wyczerpujące znamiona typu kwalifikowanego, nie mogą – ze względu na zawartą w art. 4 § 1 k.k. regułę intertemporalną – być kwalifikowane z art. 148 § 2 i 3, a więc pozostaje jedynie kwalifikacja z art. 148 § 1 k.k. jako typu podstawowego. Wątpliwość dotyczy zabójstw kwalifikowanych popełnionych przed 26 września 2005 r., w stosunku do których orzekanie następuje po 21 marca 2011 r. Czy wobec tego, że w tych przedziałach czasowych zagrożenie karą przewidziane w art. 148 § 2 i 3 k.k. jest identyczne, można twierdzić, że "w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa" (art. 4 § 1 k.k.), co wyłączałoby możliwość stosowania art. 148 § 2 lub 3 k.k.?

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access