Kwalifikacja prawna spowodowania wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Kwalifikacja prawna spowodowania wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Kwalifikacja prawna spowodowania wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia

W kwestiach nieoczywistych ustalenie, czy dane zachowanie sprawcy należy kwalifikować jako popełnienie dwóch odrębnych przestępstw, czy jako realny zbieg przepisów, czy wreszcie (jeden z nich w stosunku do drugiego) jako czyn współukarany ma niebagatelne znaczenie. Zwłaszcza z punktu widzenia zakresu sankcji karnych, które mogą skazanego sprawcę dotknąć (kara łączna, możliwość zastosowania środków karnych), a niekiedy także innych instytucji prawa karnego, np. przedawnienia. Na polskich drogach plagą jest powodowanie wypadków przez nietrzeźwych kierujących pojazdów i na tle takich zdarzeń doszło do wystąpienia pewnych rozbieżności orzeczniczych co do sposobu kwalifikowania takiego zachowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX