Janczukowicz Krzysztof, Kwalifikacja prawna sfałszowania, przechowywania i puszczenia w obieg sfałszowanego pieniądza przez tego samego sprawcę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Kwalifikacja prawna sfałszowania, przechowywania i puszczenia w obieg sfałszowanego pieniądza przez tego samego sprawcę

Proceder związany z fałszowaniem pieniędzy karany jest na wszystkich jego etapach - począwszy od przygotowania (art. 310 § 4 k.k.), poprzez samo fałszowanie (art. 310 § 1), późniejsze przechowywanie (art. 310 § 2), a skończywszy na puszczeniu w obieg (art. 310 § 2). W typowym przebiegu akcji przestępczej ten sam sprawca realizuje kolejno wszystkie te czynności. Za ile przestępstw powinien odpowiadać?

Kwestia ta dotyczy nie tylko pieniądza, ale także dokumentów wymienionych w art. 310 k.k., np. czeków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX