Janczukowicz Krzysztof, Kwalifikacja prawna kradzieży i późniejszego wymuszania okupu przez tego samego sprawcę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Kwalifikacja prawna kradzieży i późniejszego wymuszania okupu przez tego samego sprawcę

Sytuacje, w których ten sam sprawca najpierw zabiera rzecz, a następnie wymusza okup, czyli żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot tej rzeczy (art. 286 § 2 k.k.), należy różnicować z dwóch względów. Po pierwsze, zabór rzeczy może nastąpić w drodze kradzieży w typie podstawowym albo kwalifikowanym (kradzież z włamaniem albo rozbój). Po drugie, sprawca może działać ze z góry podjętym zamiarem zaboru i wymuszania okupu albo może zamiar wymuszania okupu podjąć dopiero po kradzieży. Analizując orzecznictwo sądów, należy więc zwracać uwagę na obie te okoliczności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX