Kurator w postępowaniu celnym - OpenLEX

Piech Karol, Kurator w postępowaniu celnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Kurator w postępowaniu celnym

W postępowaniu w sprawach celnych nierzadkie są przypadki, gdy postępowanie dotyczące uregulowania sytuacji towaru (np. towary ukryte w schowkach, ujawnione w trakcie granicznej kontroli celnej w środkach publicznej komunikacji międzynarodowej) prowadzone jest w stosunku do osoby nieznanej. Jednak znacznie częściej dochodzi do sytuacji, gdy organy celną znają osobę (dłużnika celnego), ale – mimo podjętych działań – nie zdołały ustalić miejsca pobytu lub adresu tej osoby. W postępowaniu podatkowym organ podatkowy występuje w takim przypadku do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej, jeżeli kurator nie został już wyznaczony. Natomiast w postępowaniu w sprawach celnych, zgodnie z postanowieniami art. 83 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu oraz decyzje skierowane do osób nieznanych, wywiesza się na okres 14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego postępowanie. Pisma oraz decyzje uważa się za doręczone po upływie tego terminu. Przedmiotem sporu w judykaturze jest to czy i na jakim etapie postępowania konieczne jest ustanowienie kuratora oraz jego udział w postępowaniu prowadzonym w stosunku do osoby nieznanej z miejsca pobytu lub adresu. Od wyboru właściwego trybu postępowania zależy prawidłowość prowadzonego postępowania, w tym skuteczność wydanej decyzji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX