Mejka Anna, Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

Wynagrodzenie należne właścicielowi nieruchomości obciążonej tytułem ustanowienia służebności przesyłu – według brzmienia przepisu art. 3052 § 1 k.c. – powinno być w wysokości „odpowiedniej”. Ustawodawca nie wskazał kryteriów, według których „odpowiedniość” wynagrodzenia winna być ustalana. To zadanie przypadło judykaturze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX