Mejka Anna, Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia za korzystanie ze służebności przesyłu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia za korzystanie ze służebności przesyłu

Przepisy prawa nie wskazują kryteriów, według których należy ustalać wysokość wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości obciążonej za korzystanie ze służebności przesyłu. Z tej przyczyny konieczne było wypracowanie tych kryteriów przez judykaturę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX