Mejka Anna, Kryteria rozgraniczenia nieruchomości gruntowych w postępowaniu sądowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Kryteria rozgraniczenia nieruchomości gruntowych w postępowaniu sądowym

Kryteria rozgraniczenia nieruchomości gruntowych w postępowaniu sądowym zostały wskazane w art. 153 k.c. Choć ich wyliczenie wydaje się jasne, w orzecznictwie pojawiły się wątpliwości tak co do kolejności stosowania poszczególnych kryteriów, jak i sposobu interpretacji każdego z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX