Krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych

W przypadku Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej przepisy ustaw regulujących funkcjonowanie tych służb upoważniają do przeprowadzenia niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych jedynie za zgodą odpowiedniego organu, o którą powinien wystąpić z wnioskiem komendant danej służby. Procedura ta przewidziana jest w następujących przepisach:

- art 19 ustawy z 1990 r. o Policji;

- art. 9e ustawy z 1990 r. o Straży Granicznej;

- art. 31 ustawy z 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

W każdym z tych trzech przypadków przepisy wskazują komendanta jako osobę, która ma wystąpić z wnioskiem. Na tym tle zrodziła się wątpliwość, czy z wnioskiem może wystąpić także zastępca komendanta albo inna osoba upoważniona do działania w jego imieniu?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX