Janczukowicz Krzysztof, Koszty uzyskania przychodów kierowców - przedsiębiorców

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Koszty uzyskania przychodów kierowców - przedsiębiorców

Artykuł 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. uprawnia przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do uznawania za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych w wysokości nieprzekraczającej diet przysługujących pracownikom sfery budżetowej. Czy uprawnienie to przysługuje także przedsiębiorcom, których działalność polega na osobistym świadczeniu usług transportowych, a więc świadczeniu usług kierowców? Wątpliwość zrodziła się na tle spostrzeżenia, że istotą takiej działalności jest przemieszczanie się, a nie praca w jednym miejscu. Czy w takim układzie można mówić o wykonywaniu podróży służbowej?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX